Informatie voor werkgevers

Zorg voor je werknemers.

In 2019 had 17% van de werknemers last van klachten die passen bij een burn-out (bron TNO). Er zijn nog geen officiële burn-out cijfers over 2020 en 2021 bekend, maar vast staat dat de impact van de Coronacrisis op het werk groot is. Zo’n 29% ervaart meer werkstress door bijvoorbeeld het thuiswerken (bron CNV).

Hoe zorg je voor een medewerker die is uitgevallen of dreigt uit te vallen? Psychische klachten zoals burn-out klachten, stress, angst- en paniekaanvallen hebben een grote impact op het welzijn en functioneren van jouw medewerkers. Zorg voor je werknemers. Hoe sneller je bij psychische klachten de juiste hulp biedt, hoe sneller je medewerker weer gezond aan het werk kan. En buiten dat: verzuim kost de werkgever zo’n €300 per dag.

Maarten is onze therapeut die gespecialiseerd is in arbeidsproblematiek zoals een burn-out en psychische klachten zoals stress, angst en paniekaanvallen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Maarten-Snethlage

Maarten

Psycholoog

Elst

Meer informatie

Wat bieden wij jullie?

 • 1. Gratis Burn-out sneltest met terugkoppeling uitslag : hoeveel van je werknemers zitten in het groen, oranje, rood en donkerrood?

 • 2. Na de uitslag kun je als werkgever kiezen uit : 
  a. Advies aan de hand van een uitgebreide vragenlijst kunnen wij adviseren over de behoeftes en oplossingen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de werknemers meer richting “groen” gaan bewegen en uiteindelijk in “groen” terecht komen?
  b. Advies + Begeleidingspakket (sessies + monitoring + terugkoppeling).

 • Het begeleidingspakket (voor werknemers in ‘oranje of ‘rood) bestaat uit:
  1. Individuele sessies bij een burn-out therapeut ( 7 sessies) Een door ons ontwikkelde vragenlijst geeft duidelijkheid over wat nodig is. Op basis hiervan wordt samen met de medewerker het traject bepaalt om in “groen” terecht te komen.
  2. Monitoring
  a. Bij iedere sessie : monitoring van energie, stemming, slaap, vertrouwen, stress en piekeren
  b. Sneltest herhaling aan het eind van de begeleiding en 6 weken daarna.
  3. Terugkoppeling van de resultaten (incl. grafische weergave van de vooruitgang)

burn-out-corona

Waarom PsyExperts?

 • Snel inzicht in welke werknemers in groen, oranje, rood of donkerrood staan (gratis)
 • Advies behoeftes en oplossingen zodat uitval voorkomen kan worden
 • Wekelijkse monitoring hoe werknemer ervoor staat qua stress, energie, stemming, slaap en piekeren
 • Begeleiding en training door ervaren burn-out preventie therapeuten
 • Gespecialiseerde psychologen/therapeuten bij onderliggende problematiek (trauma’s, angsten, slaapproblemen, depressieve klachten, rouw, relatieproblemen etc)  
 • Geen wachtlijsten
 • Goede nazorg. Eventueel ontspanning in het bedrijf d.m.v. een VR bril of doorlopende ontspanningstraining en praktische mindfulness
Brunout-preventie
 • Minimaal 85% van de werknemers doet mee aan de burn-out sneltest 

 • Bedrijf kiest voor een door Psyexperts gegeven preventie advies

 • Bedrijf betaalt begeleiding- en monitoring pakket voor werknemers die aangeven hier behoefte aan te hebben (minimaal een pakket van 7 sessies)

 • Minimaal 75% van de werknemers in oranje of rood geeft aan tevreden te zijn over de inzet van het bedrijf om mee te werken aan hun herstel 

Motivatie: 

 • Medewerkers zijn tevredener en productiever bij minder stress.
 • Je kunt makkelijker aan personeel komen als preventie goed geregeld is.
 • Burn-out preventie vermelden in verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De Arbowet verplicht iedere werkgever arbobeleid te voeren waarmee hij psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt. Werkdruk is – net als agressie en geweld, pesten en discriminatie – een vorm van psychosociale arbeidsbelasting waartegen de werkgever de werknemers moet beschermen. Werkdruk moet dus worden opgenomen in de RI&E van het bedrijf. Vervolgens wordt in het plan van aanpak maatregelen beschreven om blootstelling aan werkdruk te voorkomen of te beheersen.

Kosten

Wij informeren en adviseren u graag persoonlijk.

Vragen of wil je een afspraak maken ?

Neem dan contact met ons op