Krappe arbeidsmarkt leidt tot hogere werkdruk

Op 22 september schreef NU.nl het volgende: ‘Veel meer mensen melden zich ziek omdat ze er mentaal doorheen zitten’. Als je meer wilt weten lezen op NU.nl dan kan dat via. Dit is een logisch gevolg van de krappe arbeidsmarkt.  Zo staan er voor iedere 100 werklozen, 143 vacatures open. Als werkgever kom je hierdoor moeilijker aan nieuw personeel. Dit heeft gevolgen voor het huidig personeel want die moeten met hetzelfde aantal mensen meer werkzaamheden oppakken. Met als gevolg een hogere werkdruk voor het huidig personeel die je maar al te graag wilt behouden.

Werkdruk

Wat is werkdruk?

Werkdruk treedt op wanneer de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer verstoort raakt. Dit betekent dat werkdruk ontstaat als de werknemer niet kan voldoen aan de eisen die het werk aan de werknemer stelt. Te weinig tijd of te hoge eisen zijn voorbeelden  wat snel kan leiden tot hoge werkdruk. Uit het onderzoek van TNO is gebleken dat één op de zes werknemers last heeft van hoge werkdruk en ervaart hierbij burn-out en stressklachten. Ook bij werkgevers valt het te merken want vier op de tien werkgevers geeft aan dat de werkdruk te hoog is.

Vanuit de Arbowet is het dan ook verplicht om een beleid vast te stellen om (langdurige) hoge werkdruk tegen te gaan. Wordt dit niet gedaan door de werkgever kan de Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen nemen met gevolg tot hoge boetes. Wil jij weten of jij genoeg doet aan de werkdruk? Gebruik dan deze online tool.

Gevolgen werkdruk

Hoge werkdruk kan leiden tot stress, ziekteverzuim en uiteindelijk tot thuiszittend personeel of mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Bij langdurige hoge werkdruk raken werknemers niet alleen gestrest, maar ook gedemotiveerd. Als deze werknemers thuis komen te zitten, is een stap terug naar werk extra moeilijk.

Een ander gevolg van langdurige hoge werkdruk is een burn-out. Bij een burn-out voel je dat je totaal geen energie meer hebt, maar ook stress en angst. Meer weten over een burn-out? Druk dan op de onderstaande button.

Kosten verzuim personeel

Vooral thuiszittend personeel is niet alleen vervelend maar het kost ook veel geld. Eén zieke medewerker kost je als werkgever gemiddeld 250 tot wel 300 euro per dag. Hierbij ben je als werkgever al gauw 2,5 keer het salaris kwijt.

De kosten bestaan directe en indirecte kosten. Directe kosten zijn bijvoorbeeld het doorbetalen van het loon (70 tot 100% afhankelijk van de CAO). Indirecte kosten zijn de kosten voor bijvoorbeeld vervangend personeel of de kosten doordat er minder geproduceerd kan worden.
Wil jij een indicatie van jouw kosten bij verzuim? Maak dan gebruik van deze online tool.

burn-out klachten

Tips preventie verzuim

Het is hoe dan ook noodzakelijk om je personeel te ondersteunen met de nodige zorg. Het voorkomen van thuiszittend personeel is dan ook cruciaal.
Hier hebben een aantal tips voor opgesteld:

 • Controleer de werkdruk.
  Wanneer iemand in het team uitvalt, heeft dit gevolgen voor de werkdruk van ander personeel. Laat duidelijk weten wat het belang van rust is en dat ze recht op pauze hebben.
 • Maak een beleid om langdurige hoge werkdruk te verlagen.
  Dit kan door een verdiepend onderzoek uit te voeren naar de werkdruk, uitkomsten te analyseren, knelpunten te benoemen en maatregelen treffen om daadwerkelijk de hoge werkdruk tegen te gaan.
 • Stimuleer een gezonde leefstijl.
  Probeer het personeel bewust te maken van een gezonde leefstijl. Belangrijke punten hierbij zijn voeding, beweging, alcohol en roken. Wat ook kan helpen is om elke dag 15 minuten te gaan wandelen met het personeel om ze zo te stimuleren voor een gezondere leefstijl.
 • Coaching
  Een kwart van alle Nederlandse werknemers heeft inmiddels in zijn looptijd al een keer te maken gehad met een loopbaancoach. Dit vanwege stress en burn-out klachten. Coaching helpt je om weer in balans te komen en de stress en burn-out klachten te voorkomen of verhelpen.

Coaching Arnhem – Nijmegen

PsyExperts biedt naast therapie ook coaching aan. Hierbij kunnen wij personeel helpen met een burn-out, stress of andere klachten. Ben jij een werkgever in de omgeving Arnhem – Nijmegen die door middel van coaching verdere klachten bij het personeel wilt voorkomen?
Neem dan contact vandaag nog contact op met Sharda!