Veel mensen vragen zich af hoeveel therapiesessies ze nodig zullen hebben voordat ze aan een traject beginnen. Het is moeilijk om hier een exact antwoord op te geven, omdat dit sterk afhangt van persoonlijke omstandigheden. Ons streven is echter om trajecten kort te houden, zodat je snel weer zelfstandig verder kunt. Gemiddeld genomen zijn ongeveer 10 sessies nodig.