EMDR

De meest efficiënte aanpak van een psychotrauma is EMDR. Deze methode zorgt voor een snelle ontlading van de negatieve emoties (angst, machteloosheid, schuldgevoel, onzekerheid etc.). Daarbij worden ook de opgedane negatieve gedachten (ik ben in gevaar, ik ben machteloos, ik ben niets waard etc.) ontkracht. In enkele sessies (2 á 3) kan veel bereikt worden.

Werking EMDR

Over de precieze werking van EMDR zijn de geleerden het nog niet eens. Maar dat het werkt is aangetoond. Er zitten wat componenten in van andere therapievormen: cognitieve therapie, Mindfulness en visualisatie. Maar er is meer. Bij EMDR volg je met je ogen een stimulus (handen van de therapeut of bijvoorbeeld een bol op een tablet) van links naar rechts terwijl je met je aandacht bij het traumatische beeld en de gekoppelde emotie bent. De lading van het gebeurde gaat dan steeds verder omlaag. Totdat je naar hetzelfde beeld kunt kijken zonder daar nog echt spanning bij te voelen. Raar maar waar!

Wanneer EMDR?

EMDR werkt het allerbest bij een enkelvoudig trauma (gekoppeld aan één enkele gebeurtenis). Bijvoorbeeld een auto-ongeluk, een overval, een natuurramp, een verkrachting. Maar EMDR kan ook goed helpen bij een serie aan gebeurtenissen (zoals bij huiselijk geweld of misbruik of pesten), waarbij je je erg onveilig, machteloos of vernederd hebt gevoeld.

EMDR intake

Bij de intake kijken we naar wat er precies gebeurd is en welk beeld bij jou de meeste spanning oproept in het hier en nu. Vervolgens kijken we welke emotie je dan voelt en welke negatieve gedachte je koppelt aan de gebeurtenis. Maar voordat we starten leren we je een techniek aan om te kunnen ontspannen, als dat nodig is, zolang de EMDR nog niet afgerond is. In de sessie die volgt kunnen we echt aan de slag.

EMDR sessie(s)

Na een korte aandachtsoefening gaan we op zoek naar de lading die je ervaart bij het meest traumatische beeld. Je hoeft alleen maar zo goed mogelijk je aandacht bij het beladen beeld te houden en bij het gevoel dat er opkomt. EMDR doet de rest. Als de negatieve lading tot ongeveer nul is terug gebracht, kan de positieve cognitie geïnstalleerd worden. Bijvoorbeeld: de soldaat die erge dingen heeft meegemaakt maar nu in het veilige Nederland terug is, kan van de cognitie ‘ik ben in gevaar’ met de bijbehorende reacties (niet goed slapen, achterdocht en spanning) gaan voelen: ‘Ik ben veilig nu’.